Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

Καθηγητής Ψυχιατρικής και Διευθυντής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

Μαρία Κουρή (Ιατρός – Αντιπεριφερειάρχης Αττικής)

Υπεύθυνος Δράσης 1

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Φραγκίσκος Γονιδάκης

Υπεύθυνος Δράσης 2

Καθηγητής Ψυχιατρικής Ηλίας Αγγελόπουλος

Υπεύθυνος Δράσης 3

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Αρτέμιος Πεχλιβανίδης

Υπεύθυνος Δράσης 4

Καθηγητής Ψυχιατρικής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Επιστημονικός Συνεργάτης Δράσης 4:

Δρ. Ηρακλής Μουρίκης, Ψυχίατρος, αναπληρωτής υπεύθυνος και συντονιστής της Μονάδας Θεραπείας Συμπεριφοράς και του Ειδικού Ιατρείου Σεξουαλικών Διαταραχών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Υπεύθυνη Δράσης 5

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μαρία Μαργαρίτη

Υπεύθυνος Δράσης 6

Καθηγητής Νεφρολογίας Ιωάννης Μπολέτης

Υπεύθυνος Δράσης 7

Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Υπεύθυνη Δράσης 8

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μαρίνα Οικονόμου

Υπεύθυνος Δράσης 9

Καθηγητής Ψυχιατρικής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Επιστημονικός Συνεργάτης Δράσης 9:

Δρ. Κωνσταντίνος Κοντοάγγελος, Ψυχίατρος, επιστημονικός συνεργάτης Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, Αιγινητείου Νοσοκομείου

Υπεύθυνη Δράσης 10

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μαρίνα Οικονόμου

Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης:

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ιωάννης Κεχρής

Τακτικό μέλος: κος Χρήστος Καραμάνος

Τακτικό μέλος ΕΚΠΑ: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Τακτικό μέλος ΓΔΥ&ΚΜ: Δρ Ελένη Τσάνταλη

Τακτικό μέλος ΓΔΥ&ΚΜ: κα Ευαγγελία (Λίλα) Παπακωνσταντίνου

Αναπληρωματικό μέλος ΓΔΥ&ΚΜ: κα Παναγιώτα Βαρβιτσιώτη

Αναπληρωματικό μέλος: κα Αικατερίνη Θεοχάρη

Αναπληρωματικό μέλος ΕΚΠΑ: Καθηγητής Νικόλαος Κουλούρης

Αναπληρωματικό μέλος ΓΔΥ&ΚΜ: κα Μαλαματένια Σοφιά