Ανακοινώσεις

28.05.2021 Δράση 8: Σύχρονες Καλές Πρακτικές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών

Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τουw επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) και τους εργαζόμενους σε προσφυγικές/μεταναστευτικές δομές...

19.03.21 Δράση 8: Πανδημία και συνέπειες στο πεδίο του ψυχισμού. Αποτύπωση ελληνικών ερευνητικών δεδομένων

H Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: Πανδημία και συνέπειες στο πεδίο του...

05.03.21 Δράση 8: Ψυχική ανθεκτικότητα και Covid19: Οι επιπτώσεις στην οικογένεια

H Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: Ψυχική ανθεκτικότητα και Covid19: Οι επιπτώσεις...