Προαγωγή Ψυχικής Υγείας
σε Ευπαθείς Πληθυσμούς

Το πρόγραμμα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς Πληθυσμούς» προβλέπει την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στους πολίτες της Αττικής. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην προαγωγή της Ψυχικής Υγείας όπως αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το τετράπτυχο Έρευνα-Ενημέρωση-Πρόληψη-Θεραπεία. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικές, ψυχο-εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δραστηριότητες που συντονίζονται και επιτελούνται από ιατρούς και επιστήμονες-ερευνητές ανήκοντες στο  δυναμικό της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

ppsy-logo
aiginitio-logo

Δράσεις

Ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεκτικοί ασθενείς)

Ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ανθεκτικοί στη θεραπεία
Ασθενείς με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Ασθενείς με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) και συναφείς διαταραχές (Δυσμορφοβική Διαταραχή, Διαταραχή Παρασυσσώρευσης)

Ασθενείς σε οξεία φάση φορείς σοβαρών ψυχικών διαταραχών

Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), μεταμοσχευθέντες, φροντιστές, οικείοι και Δότες Νεφρών

Εντοπισμός και στάθμιση των πιθανών επιπτώσεων της εκάστοτε ασθένειας στο ηθικό κρίνειν και τη λήψη αποφάσεων από μέρους των ασθενών, των οικείων και των φροντιστών

Ψυχο-εκπαίδευση ιατρών, ασθενών και οικείων φροντιστών

Πάσχοντες από Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες οφειλόμενη σε Φυσικές Καταστροφές

Στάσεις του κοινού απέναντι στους πρόσφυγες και υλοποίηση παρεμβάσεων

Ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεκτικοί ασθενείς)

Ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ανθεκτικοί στη θεραπεία
Ασθενείς με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Ασθενείς με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) και συναφείς διαταραχές (Δυσμορφοβική Διαταραχή, Διαταραχή Παρασυσσώρευσης)

Ασθενείς σε οξεία φάση φορείς σοβαρών ψυχικών διαταραχών

Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), μεταμοσχευθέντες, φροντιστές, οικείοι και Δότες Νεφρών

Εντοπισμός και στάθμιση των πιθανών επιπτώσεων της εκάστοτε ασθένειας στο ηθικό κρίνειν και τη λήψη αποφάσεων από μέρους των ασθενών, των οικείων και των φροντιστών

Ψυχο-εκπαίδευση ιατρών, ασθενών και οικείων φροντιστών

Πάσχοντες από Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες οφειλόμενη σε Φυσικές Καταστροφές

Στάσεις του κοινού απέναντι στους πρόσφυγες και υλοποίηση παρεμβάσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Νέα - Ανακοινώσεις

30.05.22: Ζητήματα Βιοηθικής και Ιατρικής Ηθικής στη Γηριατρική και Ψυχογηριατρική φροντίδα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ε.Κ.Π.Α. (Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο…

23.05.22: Επικούρειος Ανθρωπισμός και Βιοϊατρική Ηθική

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ (Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο // Ερευνητικό…

16.05.22: Κρίσεις και προσαρμοστικότητα μέσα στη σχολική τάξη.Εμπειρίες εκπαιδευτικών και Ψυχοεκπαίδευση

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ε.Κ.Π.Α. (Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο…

05.04.22: Παρέμβαση στην κρίση για σοβαρές ψυχικές διαταραχές: Θεραπευτικές παρεμβάσεις και ο ρόλος της θεραπευτικής ομάδας

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ (Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο // Ερευνητικό…