Προαγωγή Ψυχικής Υγείας
σε Ευπαθείς Πληθυσμούς

Το πρόγραμμα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας σε Ευπαθείς Πληθυσμούς» προβλέπει την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στους πολίτες της Αττικής. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην προαγωγή της Ψυχικής Υγείας όπως αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το τετράπτυχο Έρευνα-Ενημέρωση-Πρόληψη-Θεραπεία. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικές, ψυχο-εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δραστηριότητες που συντονίζονται και επιτελούνται από ιατρούς και επιστήμονες-ερευνητές ανήκοντες στο  δυναμικό της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

ppsy-logo
aiginitio-logo

Δράσεις

Ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεκτικοί ασθενείς)

Ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ανθεκτικοί στη θεραπεία
Ασθενείς με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Ασθενείς με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) και συναφείς διαταραχές (Δυσμορφοβική Διαταραχή, Διαταραχή Παρασυσσώρευσης)

Ασθενείς σε οξεία φάση φορείς σοβαρών ψυχικών διαταραχών

Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), μεταμοσχευθέντες, φροντιστές, οικείοι και Δότες Νεφρών

Εντοπισμός και στάθμιση των πιθανών επιπτώσεων της εκάστοτε ασθένειας στο ηθικό κρίνειν και τη λήψη αποφάσεων από μέρους των ασθενών, των οικείων και των φροντιστών

Ψυχο-εκπαίδευση ιατρών, ασθενών και οικείων φροντιστών

Πάσχοντες από Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες οφειλόμενη σε Φυσικές Καταστροφές

Στάσεις του κοινού απέναντι στους πρόσφυγες και υλοποίηση παρεμβάσεων

Ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεκτικοί ασθενείς)

Ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ανθεκτικοί στη θεραπεία
Ασθενείς με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Ασθενείς με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) και συναφείς διαταραχές (Δυσμορφοβική Διαταραχή, Διαταραχή Παρασυσσώρευσης)

Ασθενείς σε οξεία φάση φορείς σοβαρών ψυχικών διαταραχών

Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), μεταμοσχευθέντες, φροντιστές, οικείοι και Δότες Νεφρών

Εντοπισμός και στάθμιση των πιθανών επιπτώσεων της εκάστοτε ασθένειας στο ηθικό κρίνειν και τη λήψη αποφάσεων από μέρους των ασθενών, των οικείων και των φροντιστών

Ψυχο-εκπαίδευση ιατρών, ασθενών και οικείων φροντιστών

Πάσχοντες από Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες οφειλόμενη σε Φυσικές Καταστροφές

Στάσεις του κοινού απέναντι στους πρόσφυγες και υλοποίηση παρεμβάσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Νέα - Ανακοινώσεις

20.06.2021 Δράση 10: Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων

Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ τιμά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας…

28.05.2021 Δράση 8: Σύχρονες Καλές Πρακτικές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών

Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τουw επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους,…

19.03.21 Δράση 8: Πανδημία και συνέπειες στο πεδίο του ψυχισμού. Αποτύπωση ελληνικών ερευνητικών δεδομένων

H Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε…

05.03.21 Δράση 8: Ψυχική ανθεκτικότητα και Covid19: Οι επιπτώσεις στην οικογένεια

H Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε…