Δράσεις

Δράση 1

Ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεκτικοί ασθενείς)

Δράση 2

Ασθενείς με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ανθεκτικοί στη θεραπεία

Δράση 3

Ασθενείς με νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Δράση 4

Ασθενείς με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) και συναφείς διαταραχές (Δυσμορφοβική Διαταραχή, Διαταραχή Παρασυσσώρευσης)

Δράση 5

Ασθενείς σε οξεία φάση φορείς σοβαρών ψυχικών διαταραχών

Δράση 6

Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), μεταμοσχευθέντες, φροντιστές, οικείοι και Δότες Νεφρών

Δράση 7

Εντοπισμός και στάθμιση των πιθανών επιπτώσεων της εκάστοτε ασθένειας στο ηθικό κρίνειν και τη λήψη αποφάσεων από μέρους των ασθενών, των οικείων και των φροντιστών

Δράση 8

Ψυχο-εκπαίδευση ιατρών, ασθενών και οικείων φροντιστών

Δράση 9

Πάσχοντες από Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες οφειλόμενη σε Φυσικές Καταστροφές

Δράση 10

Στάσεις του κοινού απέναντι στους πρόσφυγες και υλοποίηση παρεμβάσεων