Αναφορικά προς την ΕΡΕΥΝΑ και την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ η έμφαση του προγράμματος δίδεται:

  • Στην συντεταγμένη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο αλλά και στην ενεργοποίηση πρόσθετου ερευνητικού δυναμικού απαρτιζόμενου από νέους φερέλπιδες επιστήμονες με στόχο την διαμόρφωση μιας παραδειγματικής συνθήκης αναστολής της «αιμορραγίας ανθρωπίνων εγκεφάλων» (brain drain) από την πατρίδα μας
  • Στην εφαρμογή προσεκτικά επιλεγμένων μεθόδων που ανοίγουν το δρόμο παραγωγικής έρευνας και καινοτόμου αντιμετώπισης των διαφόρων ψυχικών νοσημάτων.