28.05.2021 Δράση 8: Σύχρονες Καλές Πρακτικές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών

doctor-with-patient

Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καλεί τουw επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) και τους εργαζόμενους σε προσφυγικές/μεταναστευτικές δομές σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Σύγχρονες Καλές Πρακτικές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών